Pembangunan Wilayah dan Luar Bandar di Malaysia

TEKS UCAPAN PERBAHASAN
YB DATUK SERI PANGLIMA WILFRED MADIUS TANGAU
AHLI PARLIMEN TUARAN
USUL MENJUNJUNG KASIH TERHADAP TITAH DIRAJA

21 Mac 2019

Tuan Yang Di Pertua, saya mohon turut serta berbahas dalam usul menjunjung kasih yang dibentangkan oleh YB Johor Baru terhadap Titah DiRaja semasa pembukaan sidang Dewan Yang Mulia baru-baru ini

Terima kasih diatas kesempatan berbahas. Dan dalam masa terbatas hanya 20 minit yg diberikan, saya akan fokus kepada isu-isu berbangkit mengenai pembangunan wilayah dan luar bandar dinegara ini dengan harapan ia akan terus mendapat perhatian serius daripada Kerajaan Persekutuan, khususnya Sabah dan Sarawak.

Tuan Yang DiPertua, pada asasnya Tuaran berterima kasih kerana kerajaan terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat luar bandar, Orang Asal Sabah dan Sarawak serta masyarakat Orang Asli dengan mengambil pendekatan yang menyeluruh meliputi pembangunan ekonomi, modal insan dan infrastruktur, sebagai mana titah Yang DiPetuan Agong.

Sangat jelas, yang menjadi harapan rakyat ialah agar pembangunan wilayah yang lebih seimbang dan inklusif juga akan diberi tumpuan agar jurang pembangunan antara negeri-negeri serta kawasan bandar dan luar bandar dapat dikurangkan.

Tidak dinafikan, sejak pembentukan Malaysia 56 tahun yang lalu, sudah banyak perubahan dan pembangunan di Sabah. Walau bagaimana pun bila dibuat perbandingan antara wilayah, maka timbullah rasa tidak puas hati, perasaan marah, malah mungkin ada keinginan memberontak.

Tuan Yang DiPertua, sesungguhnya, kemakmuran, kesejahteraan, dan kekukuhan Persekutuan Malaysia sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat akan jauh lebih mantap apabila semua warganegara di bumi tercinta ini gembira dan benar-benar merasakan bahawa setiap iota kepentingan mereka dipenuhi.

Walaubagai mana pun, realiti dilapangan ialah indah khabar dari rupa. Keluhan demi keluhan diluahkan. The people on the ground are restless, dengan izin.

Mengapa tidak, menurut statistik daripada Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah, pada tahun 2017, Pendapatan Per Kapita (GDP) Sabah adalah ke-empat terendah di Malaysia; atau pun ranking ke-12 daripada 15 buah negeri dan wilayah; dengan kata lain, GDP Sabah hanyalah RM23,979 atau sekadar 57 peratus berbanding GDP per kapita negara yang berjumlah RM42,228.

Tuan Yang DiPertua, dari segi purata pendapatan isi-rumah, Sabah adalah antara yang terendah di Malaysia iaitu hanya sejumlah RM5,354 berbanding purata pendapatan isi-rumah negara berjumlah RM6,958. Realitinya, Sabah berada pada kedudukan negeri ke-12 terendah dalam hal ini walaupun mempunyai keluasan tanah kedua terbesar dalam negara.

Menurut data terkini iaitu sehingga 2016, Sabah masih mencatatkan kadar kemiskinan tertinggi dalam negara, iaitu 2.9 peratus berbanding 0.4 peratus bagi negara.

Setelah hampir enam dekad, dan meski dikaruniakan dengan pelbagai sumber semula jadi seperti minyak dan gas, kayu balak, serta tanah yang diwarnai jutaan ekar tanaman komoditi, apakah Kerajaan sedar mengenai perkara ini dan mengapakah Sabah masih ditakuk yang lama?

Sebenarnya, janji demi janji sering dikumandangkan. Contohnya, antara usaha untuk meningkatkan “kesejahteraan rakyat luar bandar” ialah memastikan Sabah dan Sarawak diberikan peruntukan kewangan yang sewajarnya. Andai kita imbas kembali komitmen sedemikian, nyata, ia sudah diungkapkan sejak sekian lama.

Sabah mengharapkan peruntukan yang lebih tinggi namun dalam Belanjawan 2019 daripada RM314.5billion, Sabah hanya mendapat RM5billion. Pada hal rakyat Sabah tahu sumbangan Sabah kepada pendapatan Negara adalah jauh lebih besar.

Soalannya ialah, apakah peruntukan sewajarnya sudah diwujudkan? Kalau kita melihat Belanjawan 2019, jawapannya TIDAK. Media-media sosial selalu memperlekehkan kerana walau dengan pelbagai janji-janji, betapa belanjawan untuk Sabah itu hanya tokenism sahaja.

Tuan Yang Di-Pertua, setiap kali perbincangan merangka Belanjawan diadakan, maka wakil daripada 15 buah negeri dan Wilayah Persekutuan akan hadir. Difahamkan dalam Majlis Kewangan Negara itu, semua akan memberikan rationale terhadap permintaan mereka. So Sabah have to compete with 14 others.

Seharusnya, Sabah dan Sarawak dan Persekutuan Tanah Melayu mengadakan perbincangan di platform tersendiri selaras dengan MA63.

Justeru kewujudan Majlis Kewangan Negara perlu dirasionalisasikan supaya satu platform baru dibentuk berlandaskan equal partners concept. Tuaran mohon bertanya apakah Kerajaan sependapat dengan saya dan apakah Kerajaan sedar hanya dengan langkah2 seperi ini Persekutuan Malaysia akan dpt diperkukuhkan lagi?

Tuan Yang DiPertua, data GDP, kadar kemiskinan, purata pendapatan isi-rumah yang saya sebutkan diatas hanyalah sebahagian daripada sebab mengapa rakyat sangat marah. Tidak keterlaluan kalau saya katakan warga Sabah merasa terpinggir, ditindas dan dianak-tirikan sejak sekian lama wal hal menurut MA63, dengan izin, we are equal partners.

Perlu diingat, Sabah dan Sarawak setuju membentuk Malaysia kerana mahukan pembangunan setaraf dgn apa yang mereka nampak di Semenanjung ketika itu. Yang sedihnya, pencapaian pembangunan Sabah bukan sahaja berkurangan tetapi semakin jauh jurangnya berbanding dgn Semenanjung.

Kemana perginya 40 peratus bahagian Sabah daripada perolehan Persekutuan yang diambil daripada Sabah?

Tuaran ingin bertanya Kerajaan apakah langkah-langkah terbaru yg diambil untuk merapatkan jurang ini dalam semua aspek?

Bagi Kerajaan Sabah, kami lipat gandakan usaha untuk meningkatkan sumbangan sektor industri pembuatan daripada 7.2 peratus kepada sekurang-kurangnya 30 peratus untuk mencapai status ekonomi maju.

Walau bagaimana pun, usaha ini sangat mencabar kerana dengan izin, the cost of doing business, adalah terlalu tinggi disebabkan oleh masalah logistik, masalah bekalan air, tenaga dan masalah bahan mentah seperi gas.

Industri pembuatan Sabah adalah berasaskan sumber asli terutama sekali minyak dan gas, tetapi ini dalam bidang kuasa Petronas. Bila ada pelabur, wajib melalui Petronas. Ini menyulitkan keadaan.

Begitu juga dgn hal logistik, walau cabotage polisi sudah diliberalisasikan dua tahun yang lalu, namun mainline shipping operator tidak juga datang berduyun ke Sabah. Tuaran mohon bertanya apakah langkah kerajaan persekutuan agar semakin ramai mainline operator berkunjung ke Pelabuhan Sepanggar Bay?

Tuan Yang DiPertua, insentif cukai bagi Sabah adalah wajar diberi pertimbangan. Kita berterima kasih kepada Kerajaan, seperti yang diumumkan oleh Menteri Hal Ehwal Ekonomi baru-baru ini akan keperluan mengwujudkan Free Trade Zone di Sabah.

Namun, Tuaran meminta Kerajaan agar seluruh negeri Sabah dikategorikan sebagai least developed area; dan apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mempertimbangkan permintaan Sabah ini?

Saya berharap agar petikan perbahasan saya ini telah memberikan satu gambaran kepada pembaca blog tentang perjuangan saya membantu rakyat Sabah.

Sila mengikuti Twitter saya di @madiustangau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat tentang perkembangan ekonomi dan sosial di negeri Sabah, terutamanya dari segi pembangunan golongan akar umbi dan juga pengindustrian tempatan.

Ucapan: Sambutan Hari Meteorologi Sedunia 2018, Pelancaran RakanMET

 

World Met Day 2018
Jabatan Meteorologi Malaysia dan Universiti Putra Malaysia (UPM) telah memeterai memorandum persefahaman. Gambar oleh Rayner.

UCAPAN PERASMIAN

OLEH

 YB DATUK SERI PANGLIMA WILFRED MADIUS TANGAU

MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

 

SEMPENA

 SAMBUTAN HARI METEOROLOGI SEDUNIA 2018

DAN

PELANCARAN APLIKASI RakanMET

 

 23 MAC 2018 (JUMAAT)

2.55 PETANG

PUSAT OPERASI CUACA DAN GEMPA BUMI SABAH,

LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA KOTA KINABALU

Terima kasih Saudara Pengacara Majlis,

 

 1. Prof. Madya. Dr. Ramzah Dambul

Timbalan Ketua Setiausaha (Sains, Teknologi dan Inovasi) MOSTI

 1. Encik Alui BIN bahari

Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia

 1. Prof. DATIN PADUKA DATO’ Dr. AINI IDERIS

Naib Canselor

Universiti Putra Malaysia

 1. ENCIK AZEMI BIN DAUD

Pengarah Pejabat Meteorologi Sabah

 PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN TERTINGGI MOSTI

KETUA-KETUA JABATAN DAN AGENSI

DATO’-DATO’, DATIN-DATIN, TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN yang saya hormati SEKALIAN,

Selamat Petang, Salam Sejahtera, Salam Negaraku Malaysia dan Salam 1MOSTI.

 1. Saya berasa bangga kerana dapat bersama tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Ini kerana Tanggal 23 Mac setiap tahun seluruh komuniti meteorologi di 191 buah negara anggota di bawah Pertubuhan Meteorologi Sedunia (World Meteorological Organisation – WMO), termasuk Malaysia meraikan sambutan Hari Meteorologi Sedunia dengan tema tertentu. Difahamkan pada tahun ini tema Sambutan Hari Meteorologi Sedunia adalah Siap siaga-cuaca; Pintar-iklim ataupun “Weather-ready; Climate-smart”.

 

 1. Pemilihan tema ini jelas menekankan kepentingan pengetahuan dan kefahaman tentang cuaca dan iklim yang mendalam bagi memastikan masyarakat dan Negara lebih bersiap sedia menghadapi sebarang bencana atau ancaman dari perubahan cuaca dan iklim pada masa kini dan akan datang. Secara globalnya, masyarakat di seluruh pelosok dunia terdedah dengan pelbagai ancaman dari aspek cuaca ekstrem antaranya taufan, ribut tropika, hujan lebat, gelombang panas, cuaca kering dan cuaca sejuk.

 

 1. Kesan perubahan iklim juga kini dapat dirasai di Malaysia. Sejak kebelakangan ini, kejadian cuaca ekstrem lebih kerap berlaku. Terkini ialah hujan lebat di Pulau Pinang pada 4 November 2017 yang telah melumpuhkan bandar tersebut. Para saintis percaya perubahan iklim meningkatkan keamatan, kekerapan kejadian cuaca dan fenomena iklim yang melampau dan berisiko mendedahkan masyarakat dunia dengan ancaman bencana hidro-meteorologi.
World Met Day 2018 (2)
Bersama-sama pelajar-pelajar UPM yang hadir ke majlis. Gambar oleh Rayner.

 

Impak Cuaca Ekstrem

 

 1. Pada 18 Januari 2018, pihak Pertubuhan Meteorologi Sedunia (WMO) telah mengeluarkan Kenyataan Media bahawa terdapat petanda yang jelas mengenai perubahan iklim jangka panjang yang berterusan yang disebabkan oleh peningkatan kepekatan gas rumah hijau. Tahun 2015, 2016 dan 2017 telah disahkan sebagai tiga tahun paling panas dalam rekod. Tahun 2016 masih memegang rekod global paling panas, manakala tahun 2017 adalah tahun paling panas tanpa El Niño. Analisis bersepadu menunjukkan bahawa purata suhu permukaan pada tahun 2017 adalah kira-kira 0.46 °C lebih tinggi berbanding purata suhu dunia jangka panjang, 1981-2010 (14.3 °C).

 

 1. Ini sekali gus akan memberi kesan ke atas aspek keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan manusia, menggugat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara serta menyebabkan berlakunya perubahan ke atas landskap dan alam semula jadi. Dalam menghadapi situasi ini, kita perlu mengorak langkah supaya sentiasa sedia menghadapi sebarang perubahan dan ancaman cuaca secara bijak. Langkah awal yang perlu diambil adalah mendalami lebih lanjut serta memahami cuaca dan iklim yang berlaku di Malaysia dan kawasan serantau.

 

 1. Pada masa ini, WMO dan ahli-ahlinya termasuk Jabatan Meteorologi Malaysia memberi keutamaan dalam misi mereka melindungi kehidupan dan harta benda daripada risiko yang berkaitan dengan cuaca, iklim dan air dengan menyokong agenda global mengenai pembangunan lestari, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Pembekalan ramalan cuaca semasa, sederhana dan jangka panjang membolehkan pihak berkepentingan membuat keputusan segera dalam menghadapi sebarang risiko bencana.

 

Inisiatif Negara Terhadap Cuaca dan Iklim

 

 1. Di peringkat antarabangsa, di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Malaysia telah menandatangani Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Ini menunjukkan Kerajaan adalah komited dalam menangani isu iklim dunia dengan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau sebanyak 45% pada tahun 2030. Usaha Kerajaan dalam menghadapi masalah iklim sejagat dapat dilihat melalui beberapa inisiatif antaranya seperti yang digariskan dalam Dasar Biofuel Negara (2006), Dasar Perubahan Iklim Negara (2009) dan Dasar dan Pelan Tindakan Tenaga Boleh Diperbaharui (2010).

 

 1. YAB Perdana Menteri turut menekankan, Malaysia tetap teguh dengan misinya untuk mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesebelas (2016-2020) yang memberi fokus terhadap usaha pertumbuhan hijau, amalan penggunaan dan pengeluaran secara lestari, pemuliharaan sumber asli dan meningkatkan kesedaran terhadap perubahan iklim yang mampu mengundang bencana alam.

 

9.         Malaysia juga turut melaksanakan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030 bagi mengurangkan risiko sedia ada dan mencegah perkembangan risiko baharu serta memperkuat daya tahan terhadap bencana.

 

Sistem Amaran Awal

 

 1. Pengoperasian Sistem Amaran Awal merupakan salah satu elemen penting dalam pengurangan risiko bencana. Menyedari hakikat itu, bagi memantapkan kesiapsiagaan negara menghadapi cuaca ekstrem, Kerajaan telah melaksanakan projek untuk memperkasakan sistem amaran awal cuaca Jabatan Meteorologi Malaysia (MMD) yang merangkumi model tinjauan cuaca dan sistem penyediaan maklumat cuaca.

 

 1. Pelaksanaan projek ini telah meningkatkan keupayaan model cuaca beresolusi tinggi dan memanjangkan tempoh tinjauan daripada 3 (tiga) hari kepada 7 (tujuh) hari serta meningkatkan resolusi model cuaca kepada 1 kilometer berbanding 4 kilometer sebelum ini. Sistem penyediaan maklumat cuaca pula ditambah baik bagi mentransformasikan produk-produk cuaca sedia ada kepada produk-produk yang lebih mesra pengguna dan memenuhi kehendak terkini pihak-pihak berkepentingan. Projek ini membolehkan maklumat dan amaran cuaca dikeluarkan lebih awal, cepat dan tepat.

 

 1. Peranan MOSTI melalui MMD amat penting dalam menyediakan maklumat cuaca kritikal kepada pengurusan bencana negara. Lebih penting lagi ialah penyebaran awal amaran cuaca ini dilaksanakan menerusi rangkaian pemantauan cuaca di MMD yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu merangkumi 43 Pejabat Meteorologi Utama, 490 Stesen Cuaca Auksiliari, lapan Stesen Pencerapan Udara Atas, 12 Stesen Radar Meteorologi dan satu Stesen Satelit Meteorologi serta model cuaca.

 

 1. Sebagai Kementerian yang menerajui agenda STI, MOSTI amat yakin bahawa kita mampu untuk mewujudkan sistem amaran awal yang dapat memberi maklumat dan pengetahuan yang sesuai untuk membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan yang berkesan setanding dengan negara-negara maju. Namun, sistem amaran awal ini boleh gagal sekiranya amaran yang dikeluarkan tidak difahami golongan sasaran atau masyarakat.

 

 1. MOSTI melalui agensi/jabatan di bawahnya seperti Jabatan Meteorologi Malaysia sentiasa menganjurkan pelbagai program kesedaran awam kepada pelbagai peringkat masyarakat dan komuniti. Usaha-usaha ini selaras dengan inisiatif Kerajaan iaitu Transformasi Nasional 2050 (TN50) – satu usaha untuk membentuk masa depan Malaysia dengan memberikan perhatian terhadap kepentingan keperluan rakyat.

 

Pelancaran Aplikasi RakanMET

 

 1. Selaras dengan era digital, saya merasa amat bangga kerana MOSTI melalui Jabatan Meteorologi Malaysia turut mengambil inisiatif memperkasakan sistem penyampaian maklumat dengan membangunkan aplikasi RakanMET seperti mana inisiatif Rakan Cop, PDRM.

 

 1. Aplikasi RakanMET ini merupakan aplikasi kedua yang dibangun selepas aplikasi myCuaca yang telah dilancarkan pada tahun 2015. Aplikasi RakanMET ini menyediakan saluran perkongsian maklumat mengenai keadaan cuaca di Malaysia. Melalui aplikasi ini orang ramai boleh melapor kejadian dan fenomena cuaca di kawasan masing-masing. Ianya juga berperanan sebagai medium komunikasi dua hala antara orang awam dan jabatan bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan tepat.

 

Memorandum Persefahaman

 

 1. Saya juga berasa amat bangga kerana pada hari ini, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Universiti Putra Malaysia (UPM) akan memeterai memorandum persefahaman bagi mewujud dan meningkatkan hubungan kerjasama dalam bidang meteorologi dan iklim. Skop kerjasama yang dijalinkan merangkumi program penyelidikan, pembangunan, latihan, penerbitan serta pertukaran data dan maklumat berkaitan meteorologi, iklim dan geofizik.

 

 1. UPM merupakan sebuah Universiti yang sentiasa berusaha untuk meningkat dan memperkukuhkan kemampuan penyelidikannya manakala MMD sebuah Jabatan yang beroperasi bagi memantau dan mengeluarkan maklumat mengenai keadaan cuaca, iklim dan geofizik. Selaras dengan pendekatan Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS), saya yakin di bawah memorandum persefahaman ini, pihak MMD dan UPM dapat saling melengkapi dalam memperkukuh, menggalak dan membangunkan bidang pendidikan, penyelidikan dan khidmat masyarakat yang berkaitan dengan meteorologi, iklim dan geofizik. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada MMD dan UPM atas usaha memeterai memorandum persefahaman tersebut.

 

PENUTUP

 

 1. Sebelum mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya ingin sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan usaha gigih untuk menjayakan majlis sambutan ini iaitu Jabatan Meteorologi Malaysia dan semua pihak yang turut terlibat.

 

 1. Akhir kata, selamat membudayakan Sains, Teknologi dan Inovasi dan semoga kita bertemu dalam program-program yang lain pada masa hadapan. Dengan ini, saya dengan sukacitanya merasmikan SAMBUTAN HARI METEOROLOGI SEDUNIA 2018 DAN PELANCARAN APLIKASI RakanMET.

 

Sekian, terima kasih.

 

Ucapan Perasmian di Majlis Ulang Tahun UPKO ke-23

UCAPAN PERASMIAN

YB DATUK SERI PANGLIMA WILFRED MADIUS TANGAU

Pemangku Presiden UPKO

Merangkap Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi 

Majlis Ulang Tahun UPKO 2017

7.00mlm, Selasa, 8 Ogos 2017

Pusat Kebudayaan Sabah, Penampang

 

Siaran langsung di Facebook:

Bahagian I: https://www.facebook.com/159416334075143/videos/1861150217235071/

Bahagian II: https://www.facebook.com/159416334075143/videos/1861368857213207/

WhatsApp Image 2017-08-08 at 20.14.25 (1)

Tabi pisompuruan, selamat sejahtera, salam Negaraku Malaysia.

Saudara saudari, hadirin sekalian,

Hari ini, 18 tahun lalu, bendera UPKO yang bertemakan Gunung Kinabalu telah dikibarkan buat pertama kalinya. Sunduan perjuangan yang bermula pada tahun 50an dihidupkan kembali. Selamat Hari Ulang Tahun UPKO. Happy birthday kepada perjuangan setiap kita.

 

Hadirin sekalian,

1.    YAB Perdana Menteri, Datuk Seri Panglima Mohd Najib Tun Razak telah mengumumkan Transformasi Nasional 2050 (atau pendeknya, TN50) semasa membentangkan Bajet 2017 pada bulan Oktober 2016.

2. Sekali imbas, TN50 akan memungkinkan kewujudan a calibre nation  state as well as with par excellent mindset. Pelbagai siri dialog TN50 telah dan akan terus dilakukan sebelum pelan lengkap TN50 dimuktamadkan serta diumumkan pada Hari Malaysia tahun hadapan.

3. UPKO teruja dan menghargai komitmen sedemikian yang mewajibkan kita untuk kembali ke drawing board, membuat perancangan jitu, dan dalam konteks gagasan terbaru ini, akan berpaksi kepada aspirasi generasi muda, belia dan beliawanis.

 

Hadirin sekalian,

4. The best way to predict your future is to create it. Asasnya simple – kita mahu segalanya yang kita impikan, semua cita jua cinta, dan aspirasi masyarakat Momogun sejak Merdeka 54 tahun yang lalu, ditepati, digenapi, digapai.

5. Dalam kembara UPKO, dibawah mentari Negaraku Malaysia, semua perancangan serta objektif harus di customize, diselaraskan dengan seadanya Momogun. And the best way for us to do all these is to first and foremost truly know siapakah kita ini.

6. Somewhere in the Bible, ada tertulis: “Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau.”

7. Dalam kata lain, siapa kita adalah ciptaan dan anugerah dari Dia Yang Maha Esa. Lazimnya, kita melakukan hanya yang terbaik terhadap apapun juga pemberian dan karunia yang diberikan kepada kita agar ia senantiasa segar, sempurna, progresif dan terbilang. All the more when the gift is from Allah God Himself. Sesungguhnya kita bangga dilahirkan sebagai warga Momogun.

 

Tuan tuan, puan puan sekalian,

8. Pada saat ini, kita berada di sini kerana ulang tahun ke 18 parti keramat kita UPKO. Meski, andai diperhalusi rententan sejarah, usia gagasan khazanah kita ini sudah melebihi lima dekad, namun dinamik serta pergolakan kehidupan, terutama dalam berpersatuan di arena politik, semua itu telah menenggelamkan kesinambungan perjalanan Momogun sehinggalah UPKO dihidupkan kembali pada 1994 yang diterajui oleh Tan Sri Bernard Dompok.

9. Sememangnya perayaan kita malam ini akan lebih bermakna andai Tan Sri Bernard hadir bersama kita. Namun hakikatnya, Duta Malaysia di Kota Vatikan kini ada tugasan yang pastinya adalah sebahagian daripada perjuangan UPKO.

11. Pada 31 Julai lalu, beliau selaku Presiden Kehormat telah meluangkan masa untuk ahli Majlis Tertinggi parti dalam acara makan malam yang sangat sederhana namun begitu bermakna. Dalam sharing ringkas, beliau mengulangi harapan yang sering beliau utarakan, bahawa ‘I want this party, UPKO, to outlive me’. Ini adalah  intipati yang sangat jelas – bahawa sahnya jiwa, nafas, segala impian Tan Sri Bernard tertumpu kepada UPKO, perjuangan kita.

12. Bagi saya, itu adalah bukti nyata bahawa UPKO sinonim dengan Tan Sri Bernard. Dan Tun Fuad Stephens, Datuk Peter Mojuntin serta semua wira pengasas, para pejuang parti Momogun kita ini. Mari berikan tepukan kepada mereka.

 

Hadirin sekalian,

13. Kesinambungan perjuangan UPKO itu kini terletak di bahu jiwa setiap kita. Apakah yang patut kita lakukan untuk memastikan legasi UPKO di masa lampau itu is sustained and most importantly be multiplied so that the Momogun will be counted in a calibre of nation state with par excellence mindset? Jawapan kepada soalan ini ialah halatuju, objektif, impian kita.

14. Dalam United Nations Declaration on the Rights Of Indigenous Peoples (UNDRIP), Artikel No 5 berbunyi: Orang Asal mempunyai hak untuk mempertahankan dan memperkuatkan politik, undang-undang, ekonomi, sosial dan institusi budaya kita tersendiri, tapi pada masa yang sama mengekalkan hak kita untuk menyertai sepenuhnya, jika kita memilih, dalam bidang politik, ekonomi, kehidupan sosial dan budaya negara.

15. UPKO mendukung serta menghargai UNDRIP, justeru, untuk julung kalinya, kita menganjurkan aktiviti khusus memperingati Hari Orang Asal Sedunia. Tarikh antarabangsa program ini ialah esok namun, kita merayakan pada hari ini sempena ulang tahun UPKO.

16. Seminar dan Bengkel Pembangunan Orang Asal yang diadakan di Narada Hotel, Putatan siang tadi telah disertai oleh lebih 200 orang, terdiri daripada wakil pelbagai suku kaum seperti Tatana, Dusun, Lotud, Murut, Orang Asli dari Perak, Orang Sungai, dan Rungus. Antara resolusi hasil bengkel itu ialah…..

 

Kita akan compile resolusi ini untuk disampaikan kepada YAB Perdana Menteri, Ketua Menteri dan pihak pihak yang berkenaan.

 

Saudara saudari sekalian,

17. Kepimpinan tertinggi kita akur bahawa selama ini DNA perjuangan UPKO ialah sunduan Momogun itu sendiri, Orang Asal Negaraku Malaysia. Hirislah tangan ini – yang keluar adalah darah Momogun. Yang mengalir ditubuh badan Dato Suki Mee ialah DNA Orang Asal. Sesungguhnya, Orang Asal dan UPKO berpisah tiada.

18.  “Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan…..” UPKO, Momogun, Orang Asal adalah one and the same. Dan setiap kita must treasure this gift! We will and we will persevere.

19. Itulah sebabnya, perjuangan UPKO wajib diterapkan selaras dengan tujuh ideologi dan perjuangan UPKO yang pada dasarnya adalah berlandaskan kepada the Malaysian Agreement 1963.

20. Tidak hairanlah bila UPKO itu lantang, UPKO bersuara, UPKO bertindak. Tidak hairan jugalah bila ada yang labelkan kita ini sebagai parti pembangkang dalam komponen Barisan Nasional. Hakikatnya, we give credit where it is due, and fight tooth and nail when it is wrong because such is in order if we want to respond to our calling, that we are entrusted to look after our people, our Momogun. I can vouch – inilah perjuangan UPKO.

 

Hadirin sekalian,

21. Saya gembira kerana sejak menerajui UPKO tiga tahun yang lalu, parti kita terus membangun, growing from strength to strength over the years. Makan malam kita ini pun satu bukti semangat jitu kita untuk UPKO kerana dewan ini penuh, berbayar oleh ahli dan yang simpatisan dengan UPKO.

22. Lumrah, perjalanan kita bukan selalunya indah. Ada sahaja insiden di mana kita tergelincir; kekadang malah tersasar dan hampir sesat; challenges will always be present – that is beyond our control. But with certainty, our attitude and how we handle them is very much within our power. Kounsikou semua kerana dengan sokongan setiap kita, disini bersamamu, sudah terbukti UPKO adalah wadah sehabis baik warga Momogun. On my part, I will continue to be with UPKO dalam sunduan principle centred servanthood leadership.

 

Tuan tuan, puan puan hadirin sekalian,

23. Antara usaha terbaru UPKO ialah membuat dan menerbitkan Buku Makanan Tradisi Pasokmomogun. Memang, usaha ini kelihatan seolah olah ianya biasa biasa sahaja. Namun, saya secara peribadi tahu betapa gigihnya PELITA berusaha, berkorban tenaga, masa dan wang untuk menjadikan impian mereka menjadi realiti.

24. Buku ini adalah usaha UPKO memulihara cara penyediaan sekaligus melestarikan makanan minuman Momogun. Syabas kepada Wanita, Tahniah PELITA. Kounsikou YB Datuk Siringan Gubat yang menaja buku ini. Marilah menyokong usaha ini dengan membeli buku tersebut.

 

Saudara saudari hadirin sekalian,

25. Saya tahu, malam  ini lebih kepada mensyukuri ulang tahun parti. Namun, saya juga tahu, topik mengenai pilihanraya umum ke-14 akan rancak diperbincangkan. Sebenarnya, ini sesuatu yang wajar kerana memang pun, PRU bukan sahaja kemuncak tetapi cabaran getir bagi parti-parti politik.

26. Bagi kita dalam UPKO, saya sudah utarakan beberapa kali dalam Mesyuarat Majlis Tertinggi serta forum dalaman parti sejak akhir tahun lalu,  bahawa kita harus sudah berada dalam suasana perang. We are already at war.

27. Itulah sebabnya kita sudah pun melantik Ketua Ketua Jentera Pilihanraya di semua bahagian UPKO di seluruh negara. Pengarah Jentera Pilihanraya UPKO, Tan Sri Wences Angang telah melawat bersama staf Ibu Pejabat UPKO ke semua bahagian kita.

28. Kita tidak tahu bila PRU akan diadakan; mungkin akhir tahun ini, atau pertengahan tahun hadapan. Itu di luar bidang kuasa kita. Yang ada dalam bidang kuasa kita ialah tekad untuk terus memaksimumkan usaha, bersiap sedia menghadapi PRU. Let us work extra hard to win all the seats entrusted to UPKO. Termasuklah mungkin tiga daripada 13 kerusi baru yang mungkin akan diwujudkan bagi PRU14.

29. Saya gembira kerana secara keseluruhan, UPKO memang sudah cukup bersedia bukan sahaja untuk menang di semua kerusi UPKO tetapi juga membantu memenangkan siapa pun juga calon Barisan Nasional di kawasan lain.

 

Tuan tuan, puan puan, hadirin yang saya hormati sekalian,

30.  Lima, 10 tahun akan datang, kehidupan dan dunia ini belum pun dapat kita bayangkan saat ini. Keadaan ini sama seperti keadaan kita lima, 10 tahun lalu bila mana smartphone belum ada. Sekarang ini, budak berumur 2-3 tahun pun lebih pandai guna touch screen daripada nenek datuk mereka.

31. Saya melihat hari esok UPKO akan juga bergantung kepada keupayaan kita untuk menyesuaikan diri dengan keadaan semasa yang banyak dipengaruhi oleh the 4th Industrial Revolution. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sudah mempelopori proses perubahan mindset terutama dengan ber NBOS dengan kementerian lain.  Dalam konteks ini, saya menyeru setiap kita untuk meneruskan budaya belajar dan bersama-sama dengan usaha Kerajaan melalui proses TN50 untuk create our future.

32. Saya juga menyeru agar kita membudayakan sikap menghargai, mensyukuri segala  kebaikan, success stories Negaraku Malaysia. Sebagai sebuah negara membangun, akan ada sahaja yang tidak menyenangkan kita. Namun let us not lose sight of the jungle because of one bad tree. Jauhkan lah daripada sikap kita yang hanya mahu melihat satu titik hitam kecil di atas kertas putih yang sebesar jelapang padi.

 

Hadirin yang saya hormati sekalian,

 

Tahniah kepada Jawatankuasa Penganjur dan semua yang terlibat kerana berjaya mengadakan majlis ini.

Biarlah ulang tahun ini memberikan kita suntikan semangat untuk menggapai objektif jangka pendek UPKO yakni memenangi semua kerusi yang kita akan tandingi kekal sekali gus membantu kemenangan besar Barisan Nasional.

 

Seterusnya, bagi sasaran jangka sederhana, semoga penekanan kita bahawa UPKO dan Momogun berpisah tiada, akan memungkinkan UPKO terlibat secara langsung diperingkat pembuat keputusan tertinggi atau at the highest level of decision making.

 

Untuk sasaran jangka panjang, UPKO mahu agar Momogun, Orang Asal akan sebati dalam the main stream of national development sebagai mana yang akan dirumuskan melalui TN50.

 

Hadirin sekalian,

33. Mari terus berganding bahu, menghayati anugerah kehidupan azali kita ini sebagai Orang Asal, melipat gandakan usaha meneruskan perjuangan UPKO, mendalami esok selaras dengan the 4th industrial revolution.

34. Semoga ulang tahun ke-18 UPKO ini menjadi titik mula kembara kita yang memberikan pengkhususan kepada aspirasi Momogun, Orang Asal  terlibat langsung dalam TN50, sekali gus memastikan impian Tan Sri Bernard  dan kini, tekad diri saya sendiri dan semoga juga untuk semua kita, tercapai.

I want UPKO to outlive me.

Happy birthday UPKO. Mari iringi perjuangan UPKO dengan doa.

Kounsikou

Terberkatilah

WhatsApp Image 2017-08-08 at 21.32.19.jpeg

Menjawab Ministers’ Question Time di Parlimen

Ministers’ Question Time (MQT)

Hari ini saya telah menjawab soalan daripada Dato’ Dr Noraini Binti Ahmad [Parit Sulong] untuk:

menyatakan apakah usaha-usaha kerajaan bagi memastikan pengurusan ruang siber negara boleh dilakukan dengan lebih berkesan sejajar dengan perkembangan drastik dunia digital yang melahirkan teknologi-teknologi baru seperti fintech, blockchain, kenderaan tanpa pemandu (autonomous vehicle) dan lain-lain lagi yang memerlukan tindakan menyeluruh untuk membendung ancaman siber yang boleh mensabotaj ekonomi negara.

Pertanyaan di Parlimen mengenai Bakat

DEWAN RAKYAT PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KELIMA MESYUARAT PERTAMA

JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN

9. Dato’ Sri Haji Abdul Manan Ismail [Paya Besar] minta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyatakan penyediaan insentif dan dana bagi saintis muda seperti Nur Adiyka Ainul Annuar yang mempunyai kepakaran dalam bidang saintifik astrofizik sehingga berjaya membongkarkan kewujudan lohong hitam gergasi.

Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi [Datuk Seri Panglima Madius Tangau]: Tuan Yang di-Pertua, pertamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada saudara Nur Adiyka Ainul Annuar kerana telah mengharumkan nama Malaysia dalam bidang sains, teknologi dan inovasi di persada antarabangsa.

Pencapaian Nur Adiyka Ainul Annuar merupakan satu pencapaian yang mengagumkan dan ini membuktikan pelajar tajaan kerajaan Malaysia melalui sistem pendidikan negara benar-benar berwibawa dan mampu melonjakkan bidang STI negara ke tahap yang lebih tinggi. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) khususnya dan kerajaan secara amnya sentiasa memberi pengiktirafan kepada bakat, sumbangan dan pencapaian saintis-saintis muda yang telah berjaya menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi.

Salah satu inisiatif yang diberikan adalah skim pasca kedoktoran selama tiga tahun ataupun postdoctoral fellowships untuk membina jaringan kepakaran dengan penyelidik bertaraf dunia seperti pemenang anugerah Nobel dan saintis terkemuka antarabangsa yang lain.

Bagi terus memanfaatkan lagi inisiatif ini, MOSTI melalui Akademi Sains Malaysia (ASM) telah mencetuskan jaringan saintis muda kebangsaan iaitu Young Scientist Networks untuk memberi platform kepada saintis muda seperti Nur Adiyka Ainul Annuar, memberi insipirasi kepada lebih ramai saintis muda negara untuk berjaya seperti beliau. Bakat-bakat muda ini adalah aset negara yang amat penting dalam usaha membangunkan ilmu baru dalam bidang STI dan seterusnya memberi pengiktirafan dunia kepada kajian STI negara kita.

Ini juga membuka peluang kepada saintis-saintis Malaysia mendapat pengiktirafan tertinggi dalam bidang STI di peringkat antarabangsa seperti anugerah Nobel yang merupakan penanda aras kemajuan saintis dalam sesebuah negara. Ini bertepatan dengan usaha MOSTI melalui Akademi Sains Malaysia di bawah inisiatif Top STEM Talents Programme bersama Pusat PERMATA Negara.

Tujuan utama program ini adalah untuk membangunkan pelajar cemerlang sebegini agar terus maju ke tahap yang lebih tinggi melalui Program Mentor Mentee serta menggalakkan kajian sains asas atau fundamental science yang amat penting dalam pembangunan STI. Penyelidik yang cemerlang sebegini juga dapat menjadi penghubung di antara penyelidik antarabangsa dan tempatan melalui jaringan. Di dalam penyelidikan STI, jaringan kolaborasi ini amat penting untuk penghasilan penyelidikan yang berimpak tinggi serta membolehkan saintis negara meraih pengiktirafan antarabangsa.

Justeru, bagaimana kita boleh kita memperbanyakkan bakat berkualiti seperti Nur Adiyka Ainul Annuar, MOSTI menerusi Akademi Sains Malaysia (ASM) juga telah menjalankan pelbagai program yang memberi peluang kepada para pelajar saintis dan juga penyelidik muda negara untuk menimba pengalaman, bekerjasama dalam organisasi antarabangsa melalui kerjasama strategik dan beberapa institusi penyelidikan terkemuka dunia.

Sehingga 2011 hingga 2016, ASM telah menghantar seramai 15 orang saintis muda ke European Organization for Nuclear Reseach di Geneva, Switzerland, 11 orang saintis ke International Institute for Applied Systems Analysis, di Austria dan 5 orang saintis bagi menghadiri Mesyuarat Lindau Nobel Laureate di Lindau, Jerman. MOSTI melalui ASM juga telah menggalakkan lebih banyak penubuhan dana penyelidikan antarabangsa yang mana pihak kerajaan memberi dana padanan dengan kerajaan luar seperti United Kingdom dan sebagainya. Antara contoh dan padanan yang telah di jalankan oleh pihak kerajaan adalah Dana Newton Ungku Omar yang menggalakkan penyelidikan kolaborasi dan pemindahan ilmu dan teknologi antara penyelidikan tempatan dan antarabangsa.

Ini merupakan pendekatan penyelidikan memperkasa untuk Malaysia melonjak ke tahap kecemerlangan dalam bidang STI dan seterusnya mendapat pengiktirafan antarabangsa. Dana penyelidikan sebegini akan di perkukuhkan dan di tambah agar lebih banyak peluang yang dapat dibuat kepada penyelidik Malaysia di dalam dan luar negara. Tuan Yang di-Pertua, MOSTI menyedari akan pentingnya pembangunan bakat STI dalam menghadapi cabaran global ke arah tahun 2050 sejajar dalam program TN50.

Oleh itu, MOSTI telah mewujudkan satu bahagian khas untuk mengarusperdanakan bakat-bakat STI rakyat Malaysia supaya dijadikan aset penting negara iaitu Bahagian Bakat STI dan MASTIC. Bahagian ini akan memantau melalui pangkalan data MASTIC dan memberikan pengiktirafan sepatutnya kepada bakat-bakat ini. Anugerah Saintis Muda Negara merupakan salah satu pengiktirafan diberikan oleh MOSTI selain dari anugerah-anugerah lain seperti Merdeka Award serta anugerah serantau dan antarabangsa. Sekian, terima kasih.

 

Dato’ Sri Haji Abdul Manan Ismail [Paya Besar]: Terima kasih Tuan Yang diPertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kejayaan saintis muda kita yang juga pelajar Astrofizik PhD – Nur Adika Inul Anuar dan kumpulannya adalah sesuatu yang membanggakan negara. Soalan tambahan saya, adakah kerajaan dan kementerian mempunyai dasar atau agenda dalam meramaikan lagi saintis-saintis muda ini dan yang ingin saya tanya adalah bentuk program hala tuju dan pemetaan TN50 yang terdiri daripada anak-anak muda ini, terutama berlatar belakang sains, teknologi, fizik dan kimia, aeroangkasa dan ilmu bintang, berkumpul, berwacana dan berbincang bagi memastikan Malaysia adalah peneraju utama bidang astronomi dan aeroangkasa global. Adakah Malaysia berhajat pada suatu hari nanti menerusi satu projek membina stesen angkasa lepas Malaysia yang tersendiri. Terima kasih.

 

Datuk Seri Panglima Madius Tangau: Tuan Yang di-Pertua, sebahagian persoalan yang dibangkitkan sudah pun dijawab tadi tentang beberapa program yang kita jalankan untuk memperbanyakkan lagi saintis-saintis muda kita. Sebagai contoh, dalam pemberian anugerah untuk yang saintis, mereka ini terdiri daripada saintis yang berumur di bawah 35 tahun. Selain daripada itu Tuan Yang di-Pertua, kita juga menganjurkan pertandingan National Science Challenge ataupun NSC yang kita adakan setiap tahun. Untuk makluman, kita buat daripada bulan Disember setiap tahun dan pemenang National Science Challenge ini akan berpeluang untuk menghadiri majlis penganugerahan Hadiah Nobel di Stockholm, Sweden yang diadakan pada Disember setiap tahun. DR.9.3.2017 35 Untuk makluman, pada tahun lepas sahaja pertandingan berprestij ini telah menerima penyertaan yang amat memberangsangkan iaitu sebanyak 4,521 pasukan, itu bilangan pasukan ya, yang terdiri daripada 13,500 pelajar daripada seluruh Malaysia. Melalui pertandingan ini Tuan Yang di-Pertua, kita dapat mencungkil bakat-bakat, kita dapat menanam, menyemai bakat anak-anak muda kita dalam bidang STI. Dalam soalan yang terakhir berkaitan dengan angkasa sama ada Malaysia bercadang untuk membina station angkasa tersendiri. Saya ingat itu masih jauh lagi bagi kita, yang penting sekarang ini Tuan Yang di-Pertua, di Dewan yang mulia ini, ialah untuk memupuk bakat-bakat dan pertingkatkan lagi bilangan pelajar-pelajar yang mengambil sains sebagai pilihan mereka dalam pengajian. Sekian, terima kasih.

 

Tuan Shamsul Iskandar @ Yusre bin Mohd. Akin [Bukit Katil]: Terima Kasih Tuan Yang di-Pertua, saya minta Menteri-menteri jawab, microphone ini bagi dekat sikit, tidak dengar jawapan.

 

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee]: Saya sebenarnya ingin tanya Ahli yang berada di belakang sana, boleh dengar kah tadi jawapan Menteri itu? Bukan masalah Menteri saya rasa tapi perlu difine tune kan adjustment speaker.

 

Tuan Shamsul Iskandar @ Yusre bin Mohd. Akin [Bukit Katil]: Yang Berhormat Menteri, saya mendengar tadi jawapan berkaitan dengan kejayaan saintis muda. Saya percaya Menteri pun masih ingat ketika saya hadir program kementerian, pelancaran Malaysia Science Outlook 2015. Di mana antara dapatan report itu nyatakan bahawa minat rakyat Malaysia ini berdasarkan sains, teknologi, inovasi ini lebih bersifat sementara dan berasaskan satu isu. Umumnya, dalam laporan tersebut, Malaysian ataupun rakyat Malaysia ini mempunyai minat tapi tidak ada pengetahuan ataupun kurang pengetahuan kurang, kurang ilmu lah berkaitan STI ini. Antara cadangan dalam Malaysia Science Outlook itu, ada di nyatakan tentang pelan pembudayaan STI atau dalam bahasa short termnya ialah, dengan izin Tuan Yang di-Pertua, to develop indeks pembudayaan STI. Jadi, saya hendak tanya kementerian, sejauh mana perkara ini telah pun di laksanakan? Terima kasih.

 

Datuk Seri Panglima Madius Tangau: Terima kasih Yang Berhormat Bukit Katil di atas soalan tersebut. Berikutan dengan pencetakan Science Outlook tahun 2015, kita telah bawah laporan ini ke Mesyuarat Majlis Sains Negara pada awal tahun 2016. Di antara perkara-perkara yang kita telah ketengahkan, satu pembudayaan STI dan yang paling penting ialah untuk mempertingkatkan lagi pencapaian kita, sasaran negara untuk mencapai 60 peratus daripada pelajar kita untuk mengambil sains seperti mana yang telah disasarkan dalam sasaran dasar kerajaan sejak tahun 1967.

Antara perkara yang kita telah kenal pasti ialah dalam sistem pendidikan kita, kita menyedari bahawa makmal telah ditiadakan. Oleh sebab makmal dianggap sebagai maya ataupun sebagai alam ini diambil sebagai makmal. Jadi, kita telah mengetengahkan dan kita telah meminta supaya makmal ini di kembalikan ke sekolah-sekolah.

Syukur, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengambil iktibar dan amat prihatin tentang perkara ini. Seperti mana yang kita telah tahu bahawa dalam Bajet 2017, sejumlah RM570 juta telah diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan, khusus untuk mengembalikan makmal-makmal ini.

Hasilnya setakat ini, dalam Mesyuarat Majlis Sains Negara yang terakhir di buat pada bulan lepas, kita telah mendapat laporan daripada Kementerian Pendidikan bahawa sebanyak 1,800 makmal telah berjaya di pulihkan.

Selain daripada itu, Majlis Sains Negara juga telah memberi, telah membuat keputusan agar MOSTI dan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi menubuhkan satu petugas khas untuk membina Pelan Tindakan STEM Negara. Kita dalam rangka membuat pelan tindakan ini dan mudah-mudahan kita akan dapat menghasilkannya dan laporkan kepada Majlis Sains Negara. Mudah-mudahan akhirnya laporan ini akan di bentangkan juga di Dewan Rakyat.

Sekian, terima kasih.