Menjawab Ministers’ Question Time di Parlimen

Ministers’ Question Time (MQT)

Hari ini saya telah menjawab soalan daripada Dato’ Dr Noraini Binti Ahmad [Parit Sulong] untuk:

menyatakan apakah usaha-usaha kerajaan bagi memastikan pengurusan ruang siber negara boleh dilakukan dengan lebih berkesan sejajar dengan perkembangan drastik dunia digital yang melahirkan teknologi-teknologi baru seperti fintech, blockchain, kenderaan tanpa pemandu (autonomous vehicle) dan lain-lain lagi yang memerlukan tindakan menyeluruh untuk membendung ancaman siber yang boleh mensabotaj ekonomi negara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: